Genealogie familie Schuurman uit Ureterp

De enige foto waar alle kinderen uit het gezin van Bocke Siegers Schuurman en Aafke Wietzes van der Velde op staan. Staand v.l.n.r. Trijntje (Tryn) Bockes Schuurman, Sieger Bockes Schuurman – weduwnaar van Aaltje Siebes Sietzema, Saakjen (Saakje) Bockes van der Veer-Schuurman, Jan Hendriks Visser, Grietje (Gryt) Bockes de Ruiter-Schuurman, Hendrik Reinders de Ruiter en Afke Schuurman-Migchels. Zittend v.l.n.r. Jantje (Jantsje) Bockes Schuurman, Jan Jans van der Veer, Elisabeth (Beth) Bockes Visser-Schuurman en Wietze Bockes (Wietze Spek) Schuurman. Foto gemaakt op 9 augustus 1919 bij het huwelijk van Saakje Bockes Schuurman en Jan Jans van der Veer.

Blog familie Schuurman

Valencia

En de Bisschop zag dat het goed was…

Valencia is de derde stad van Spanje.

Lees meer...

Rwanda

“Les pays des milles collines”, het land van de duizend heuvels.

Lees meer...

New York 2016

Lees meer...

Familiegeschiedenis

Lees meer...