De herberg van Linze Siegers Schuurman

Café ‘De Veehandel’

Café ‘De Veehandel’ in 1870 gebouwd door Linze Siegers Schuurman

Bij velen staat Café ‘De Veehandel’ in Ureterp bekend als het café van Wieger Hidzerd Gorter en daarna van zijn zoon Hidzerd Wieger. Deze stond op het huidige adres Weibuorren 20. Minder bekend is dat het in 1870 werd gebouwd door Linze Siegers Schuurman (1843-1915). Linze Siegers was de jongste zoon van Sieger Bockes (Schuurman 1812, 1784-1855) en broer van Bocke Siegers (1832-1896) die getrouwd was met Aafke Wietzes (1842-1911), de oudste dochter van oud-strijder en dorpssmid Wytze Koops van der Velde (1812-1909). De herberg ging op 4 oktober 1870 open. Linze Siegers bleef niet lang eigenaar. Op 11 april 1872 verkocht hij de herberg aan de landbouwer Hendrik Jilts Akkerman (1832-1914). Op zijn beurt verkocht hij het, na 27 jaar, op 17 december 1898 door aan Wieger Hidzerd Gorter (1874-1954). Daarna bleef Café ‘De Veehandel’ ruim 50 jaar in handen van de familie Gorter. Bij de bevrijding van Ureterp, 14 april 1945, werd de herberg zo zwaar beschadigd dat het tijdelijk moest sluiten. Na de nodige noodreparties ging ‘De Veehandel’ op 21 januari 1946 weer open. Zoon Hidzerd Wieger nam op 18 november 1948 Café ‘Onder de Linden’ van caféhouder Douwe Koopmans en zijn vrouw Tjerkje van der Weg over. Na een ingrijpende verbouwing werd op 12 mei 1949 aan de Weibuorren 63 Café Gorter heropend. ‘De Veehandel’ werd daarna gesloopt. Hieronder de bijna 80-jarige historie van de herberg van Linze Siegers Schuurman en haar latere eigenaars.

Lees meer

De gestolen fietslantaarn van Sieger Bockes Schuurman

Leeuwarder Courant, 28 november 1908. Diefstal fietslantaarn

Leeuwarder Courant, 28 november 1908. Diefstal fietslantaarn

In de Leeuwarder Courant van donderdag 28 november 1908[1] stond nevenstaand bericht. De genoemde S. Schuurmans was mijn overgrootvader. Op dinsdagavond 26 november 1908 fietste Sieger Bockes Schuurman (1868-1922) vanuit Frieschepalen naar Ureterp voor een bezoek aan zijn moeder Aafke Wietzes van der Velde (1842-1911), weduwe van Bocke Sieger Schuurman (1832-1896), en zijn bij haar inwonende grootvader Wytze Koops van der Velde (1812-1909). Sieger was machinist bij de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Frieschepalen en woonde daar aan de Frieschepaalsterweg nr. 3 (Tolheksleane). Na het bezoek ging hij voor een drankje naar de Herberg ‘Onder de Linden’ van kastelein Roel Tjeerds (Roelof) de Jong. Deze herberg was tegenover het huis van zijn moeder gevestigd en hij kwam er geregeld. Hij stalde zijn fiets, zoals gewoonlijk, in de doorreed naast de herberg en besteedde de avond daar. Op huis aan bemerkte Sieger Bockes dat de fietslantaarn van zijn fiets verdwenen was en stelde de herbergier daarvan in kennis. De volgende ochtend werd even verderop aan de Wegburen richting Siegerswoude door de landbouwer Sake Hielkes Bakker een fietslantaarn gevonden in de hooiberg naast zijn boerderij. De ‘Hoofdgemeenteveldwachter’ Marinus Schuite uit Beetsterzwaag en de ‘Gemeenteveldwachter’ Lute Sanders Postma uit Ureterp kwamen ter plaatse om onderzoek te doen. Niet veel later werd er een verdachte aangehouden, S.V. uit Ureterp, die na enig aandringen van de beide veldwachters een bekentenis aflegde. De fietslantaarn werd aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Voor de huidige oriëntatie: De herberg ‘Onder de Linden’, later Café Gorter, huis nr. 108, stond op de plek van het huidige adres Weibuorren 63, hoek Kûpersleane. Het bestaat sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw niet meer. Ook de ‘Boerenhuizinge met Stalling voor 6 koeien, stookhut, erf en grond, in de Wegburen’, huis nr. 78 van Aafke Wietzes van der Velde bestaat niet meer. Het zou nu het voormalige Weibuorren 96 zijn geweest. Daar is nu ‘De Blommerij’ gevestigd, dat het adres Lijteplein 1 heeft gekregen.


  1. Leeuwarder courant, 28 november 1908, Diefstal fietslantaarn. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010598384:mpeg21:a0007.